Talenta SGIIC, S.A. és una empresa inscrita en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el nº 280. Les dades d’informació de registre de Talenta poden consultar-se a la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es).

Fes clic als següents apartats per descarregar la documentació corresponent

5. SICAVS_13092
► ANTER 99, SICAV, S.A.
► CAR 2003, SICAV, S.A.
► DRIVE INVESTMENT, SICAV, S.A.
► EQUIVA, SICAV, S.A.
► MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A.
► MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.
► SENY 97, SICAV, S.A.
► SOFILO INVEST, SICAV, S.A.
► TRETZE 01, SICAV, S.A.
► TUGO INVERSIONES, SICAV, S.A.
► INVERSIONES NEON CMA, SICAV, S.A.

 

6. Societats de capital de risc:
► Mastertech Capital I, SCR, S.A.
► Mastertech Capital II, SCR, S.A.
► Mastertech Capital III, SCR, S.A.
► SIROCO Capital, SCR, S.A.
► BARLON CAPITAL, SCR, S.A.
7. Fons d’inversió

► Fons d’inversió TALENTA GLOBAL INVESTMENTS

Convocatòries, Juntes i Altres anuncis legals
Juntes Generals de les SICAV’s

01/02/2022:

31/01/2021:

 

Juntes Generals de les SCR’s

 

30/06/2022:

         28/06/2022

17/05/2022:

19/04/2022:

08/02/2021: