Talenta A.V. és una empresa inscrita en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el nº 236. Les dades d’informació de registre de Talenta poden consultar-se a la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es).

Fes clic als següents apartats per descarregar la documentació corresponent