EVOLUCIONANT LA GESTIÓ PATRIMONIAL

A TALENTA Gestión hem desenvolupat un model de gestió amb senya d’identitat, com a resposta a un enfocament estratègic centrat en el benestar dels nostres clients a llarg termini.

La nostra missió: proporcionar a persones individuals o grups familiars (family office), assessorament i gestió patrimonial amb caràcter integral i de forma totalment independent, aconseguint el creixement del seu patrimoni.

CONFIANÇA, TRANSPARÈNCIA I INDEPENDÈNCIA

 • Construïm relacions sòlides a llarg termini basades en la confiança i el compromís.
 • Proporcionem assessorament i gestió patrimonial a persones, empreses i grups familiars.
 • Empatitzem amb les necessitats i finalitats patrimonials particulars dels nostres clients.
 • Confeccionem la millor estratègia de gestió des d’una visió integral.
 • Gestionem les inversions amb transparència i independència.
 • Realitzem les nostres inversions amb la mateixa filosofia i condicions que s’apliquen als clients.

GESTIONEM I ASSESSOREM PATRIMONI D'UNA BASE DE CLIENTS CONSOLIDADA

 • La majoria de l’equip és accionista de TALENTA S.G.I.I.C.
 • Els accionistes i principals professionals som clients de TALENTA S.G.I.I.C., i realitzem les nostres inversions amb la mateixa filosofia i condicions que s’apliquen per a la resta de clients.
 • La retribució dels professionals responsables de la relació amb els clients segueix l’esquema d’un despatx professional i està directament relacionada a l’evolució del patrimoni dels seus clients assignats.
 • Gestionem i assessorem més de 780 milions d’Euros de patrimoni.
 • La relació amb els clients es basa en la confiança i el compromís per part de l’equip de Talenta a oferir el millor servei al llarg dels anys.

EN CONSTANT EVOLUCIÓ

Constantment sotmetem el nostre model de gestió a exigents i rigorosos processos d’avaluació per a garantir l’excel·lència en el servei i un èxit sostingut.

UN MODEL DE GESTIÓ AMB SENYA D’IDENTITAT

El nostre compromís de gestió es basa en aquests 4 pilars:

 • ADEQUACIÓ DELS OBJECTIUS
 • INDEPENDÈNCIA
 • TRANSPARÈNCIA
 • COMPROMÍS

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS

El client estableix uns objectius a satisfer, tant des del punt de vista temporal com de rendibilitat. El nostre assessorament estarà orientat a la consecució dels objectius establerts.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

Com a element bàsic per a l’obtenció dels objectius, es prioritzarà la preservació en tot moment del patrimoni del client, protegint-lo mitjançant les estratègies adients i creant valor dins l’entorn de riscos controlats.

RENTABILIDAD ABSOLUTA

Assessorem i gestionem per obtenir resultats positius independentment de l’evolució dels mercats, aplicant una gestió activa en la distribució dels actius que componen el patrimoni del nostre client.

INDEPENDENCIA

No tenim productes propis, però si accés a la millor oferta. Aquesta independència ens permet seleccionar objectivament els millors actius i ens aporta la llibertat absoluta de canviar els mateixos en qualsevol moment sense cap restricció.

TRANSPARENCIA

A tots els nivells. Proveïm informació completa i detallada sobre les operacions realitzades i els seus costos, estratègia d’actius, selecció de valors i fons, i remuneracions de la nostra gestió. Així mateix, a TALENTA Gestió treballem amb un pressupost anual de rendibilitat i risc, que permet al client estar informat i avaluar l’evolució de les seves carteres.

COMPROMISO

Construïm relacions sòlides a llarg termini basades en la confiança i el compromís. La major part de l’equip és accionista de TALENTA Gestió i gran part del patrimoni és propietat dels socis, inversions dels quals són gestionades amb la mateixa filosofia, condicions i rigorositat.