Talenta SGIIC, S.A. és una empresa inscrita en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el nº 280. Les dades d’informació de registre de Talenta poden consultar-se a la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es).

Fes clic als següents apartats per descarregar la documentació corresponent

5. SICAVS_13092:
► MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.
6. Societats de capital de risc:
► Mastertech Capital I, SCR, S.A.
► Mastertech Capital II, SCR, S.A.
► Mastertech Capital III, SCR, S.A.
► SIROCO Capital, SCR, S.A.
► Barlon Capital, SCR, S.A.
► Barlon Capital II, SCR, S.A.
► LAORJAMI INVESTMENTS, S.C.R., S.A.
► SECWAYS VENTURES, S.C.R., S.A.
► SOLON VENTURES, SCR, S.A.
7. Fons d’inversió:
► Fons d’inversió TALENTA GLOBAL INVESTMENTS
TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES
TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION
TALENTA GLOBAL MIXED RV40
TALENTA GLOBAL MIXED RV60
TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION
► Fons d’inversió LIFE EXTENSION VENTURES II, FCR
8. Societats d’Inversió Lliure -SIL:
► IXFSIL, SIL, S.A.

Convocatòries, Juntes i Altres anuncis legals

Juntes Generals de las IICs
13/05/2024:
13/05/2024: